Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019

Κανονισμός υποτροφιών 2018 – 2019

Υπεύθυνη δήλωση 1 (αρ.7 παρ.4 του κανονισμού – συνημμένο Νο19 της φόρμας υποβολής)

Υπεύθυνη δήλωση 2 (αρ.7 παρ.11δ του κανονισμού – συνημμένο Νο10 της φόρμας υποβολής)

Αναλυτική λίστα δικαιολογητικών 2018 – 2019

Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές σπουδές
1Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
2Υπεύθυνη δήλωση
3Τίτλοι σπουδών
4Εργασιακή εμπειρία
5Επιδιωκόμενες σπουδές
6Τεκμηρίωση / εγγυητής
7Δικαιολογητικά
Επιλέξτε το επίπεδο των σπουδών για τις οποίες υποβάλετε την αίτηση υποτροφίας
Εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα / διαβατήριο
//

Άλλα προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Μεταδιδακτορική έρευνα / Ερευνητικές υποτροφίες
1Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
2Υπεύθυνη δήλωση
3Τίτλοι σπουδών
4Ερευνητική / συγγραφική δραστηριότητα
5Επαγγελματική δραστηριότητα
6Επιδιωκόμενες σπουδές
7Τεκμηρίωση / εγγυητής
8Δικαιολογητικά
Επιλέξτε το επίπεδο των σπουδών για τις οποίες υποβάλετε την αίτηση υποτροφίας
Εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα / διαβατήριο
//

Άλλα προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των αρχείων που θα ανεβάσετε στην τελευταία σελίδα της φόρμας υποβολής αίτησης, ΠΡΕΠΕΙ να είναι γραμμένα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με λατινικούς χαρακτήρες. Αρχεία τα ονόματα των οποίων περιέχουν ελληνικούς ή άλλους ειδικούς χαρακτήρες είναι πιθανό να μην ανέβουν σωστά, με αποκλειστική ευθύνη του υποβάλλοντα τη δήλωση. Κατά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, ελέγξτε την ορθή υποβολή όλων των συνημμένων αρχείων