Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 

Κανονισμός υποτροφιών 2017 – 2018

Υπεύθυνη δήλωση 1 (αρ.7 παρ.4 του κανονισμού – συνημμένο Νο19 της φόρμας υποβολής)

Υπεύθυνη δήλωση 2 (αρ.7 παρ.11δ του κανονισμού – συνημμένο Νο10 της φόρμας υποβολής)

Αναλυτική λίστα δικαιολογητικών 2017 – 2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των αρχείων που θα ανεβάσετε στην τελευταία σελίδα της φόρμας υποβολής αίτησης, ΠΡΕΠΕΙ να είναι γραμμένα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με λατινικούς χαρακτήρες. Αρχεία τα ονόματα των οποίων περιέχουν ελληνικούς ή άλλους ειδικούς χαρακτήρες είναι πιθανό να μην ανέβουν σωστά, με αποκλειστική ευθύνη του υποβάλλοντα τη δήλωση. Κατά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, ελέγξτε την ορθή υποβολή όλων των συνημμένων αρχείων