Διορισμός Υποτρόφων 2016-2017

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη έχοντας λάβει και την επίσημη έγκριση της Αρμόδιας Αρχής  του Υπ. Οικονομικών ανακοινώνει τους νέους μεταπτυχιακούς υποτρόφους, με βάση την βαθμολογία των πτυχίων τους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Ζερβού Διονυσία για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Πέρου Μαγδαληνή για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Ιερομνήμων Καλλιόπη για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Maastricht.


Νομικού Μαρία για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο University of Kent.

 

Ηρακλείδου Σοφία για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Παπαγγελή Μαρία για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο University of Nottingham.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει τους νέους αυτούς επιστήμονες και τους γονείς τους και εύχεται καλή επιτυχία στις νέες σπουδές τους ώστε να τιμήσουν ακόμα περισσότερο την ιδιαίτερη πατρίδα τους, Κω και Χάλκη.