ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Ιδρ. ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ για το ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, έχοντας πάντα ως πυξίδα την προσφορά στον άνθρωπο και στη γενέτειρα του ιδρυτή του, του αείμνηστου

Σωκράτη Φανουράκη, διαθέτει στην χρήση του προσωπικού του Πολυδύναμου Ιατρείου Χάλκης “Δημήτρης Κρεμαστινός” ιατρικό εξοπλισμό που ζήτησε ο γιατρός του νησιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη συνεχίζει – σύμφωνα με το όραμα του ιδρυτή του – να στηρίζει την Χάλκη, στο πλαίσιο των σκοπών του Ιδρύματος – που δεσμευτικά καθορίστηκαν από τον ιδρυτή του –  και  σύντομα  θα  διαθέσει  και  άλλον,  ιδιαίτερα χρήσιμο εξοπλισμό.

.