Ιατρικός εξοπλισμός στην Χάλκη

Τρία ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας προσφέρθηκαν από το Ίδρυμα Λοχαγού
Φανουράκη στο πλαίσιο του προγράμματος του για την περίθαλψη εκπληρώνοντας έτσι
ένα πάγιο αίτημα των εκάστοτε αγροτικών ιατρών του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα
προσέφερε έναν αναλυτή γλυκοζυλιωμένης, έναν μετρητή πηκτικότητας αίματος και έναν
σύγχρονο απιδινωτή. Στο παραπάνω εξοπλισμό ο οποίος θα στεγάζεται στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Σωκράτης Φανουράκης» θα έχουν πάντα πρόσβαση οι γιατροί του νησιού.
Tα μηχανήματα τέθηκαν αμέσως στη διάθεση του Ιατρού του Περιφερειακού Ιατρείου
Χάλκης κ. Γ. Καζουλάκη και της νοσηλεύτριας του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη κ. Μ.
Αναστάση. Έχοντας πλέον στην διάθεσή τους έναν σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό ο γιατρός
σε συνεργασία με την νοσηλεύτρια του Ιδρύματος θα μπορούν να παρακολουθούν ζωτικές
ενδείξεις αίματος τόσο στους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος όσο και στους μόνιμους
κατοίκους του νησιού, αλλά και να αντιμετωπίζουν επεισόδια ανακοπής καρδιάς.
«Εκπληρώνεται με την προσφορά αυτή του Ιδρύματος, μια αναγκαιότητα για όλους
εκείνους του καρδιοπαθείς της Χάλκης που χρήζουν παρακολούθησης και συχνά η
απόσταση και οι αποκλεισμοί δεν τους επέτρεπαν την μετάβαση στη Ρόδο για αυτές τις
εξετάσεις» ανέφερε ο γιατρός κ. Καζουλάκης συμπληρώνοντας ότι « Καλύπτουμε αυτό το
κενό, με τις εξετάσεις πηκτικότητας του αίματος και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης,
όπου μπορούν να γίνονται πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους περιθαλπόμενους
αλλά και από όλους τους κατοίκους του νησιού που θα τις χρειαστούν. Ο σύγχρονος
απινιδωτής εξάλλου, θα εξυπηρετεί εκτός από τους περιθαλπόμενους, πολλούς τουρίστες
στη διάρκεια του καλοκαιριού και πολλά γηριατρικά περιστατικά.»
Από την πλευρά της η νοσηλεύτρια του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη κ. Αναστάση
δήλωσε: «Σε συνεργασία με τον γιατρό, θα παρακολουθούμε και στατιστικά πλέον τους
περιθαλπόμενούς μας και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών, τυχόν
αποκλίσεων από τις μέσες φυσιολογικές τιμές αίματος, δυνατότητα συγκριτικών
αξιολογήσεων, αλλά και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όπως με τη χρήση του απινιδωτή.
Με τον τρόπο αυτό τους καθιστούμε λιγότερο ανασφαλείς λόγω της απόστασής τους από το
νοσοκομείο της Ρόδου.»
Το Ίδρυμα ως νόμιμος θεματοφύλακας της μνήμης του Ιδρυτή του, συνεχίζει να υλοποιεί,
ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύει η πατρίδα μας, με αίσθημα αλληλεγγύης και
προσφοράς το όραμα του Σωκράτη Φανουράκη.

To μέλος του ΔΣ ΙΛΦ κ. Β Ηλιάδης με τον γιατρό της Χάλκης κ. Γ. Καζουλάκη & την νοσηλεύτρια του ΙΛΦ κα Μ. Αναστάση

To μέλος του ΔΣ ΙΛΦ κ. Β Ηλιάδης με τον γιατρό της Χάλκης κ. Γ. Καζουλάκη & την νοσηλεύτρια του ΙΛΦ κα Μ. Αναστάση

To μέλος του ΔΣ ΙΛΦ κ. Β Ηλιάδης με τον γιατρό της Χάλκης κ. Γ. Καζουλάκη & την νοσηλεύτρια του ΙΛΦ κα Μ. Αναστάση

To μέλος του ΔΣ ΙΛΦ κ. Β Ηλιάδης με τον γιατρό της Χάλκης κ. Γ. Καζουλάκη & την νοσηλεύτρια του ΙΛΦ κα Μ. Αναστάση