Λίγες Γραμμές για το Λοχαγό (ΠΖ) Διογένη Δ. Φανουράκη – Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

Κουτσουράδης, Αχιλλέας (2019), Λίγες Γραμμές για το Λοχαγό (ΠΖ) Διογένη Δ. Φανουράκη, Δωδεκανησιακό Αρχείο- Σύγγραμα Περιοδικό , Τόμος 11 σελ. 227-244,