Μετονομασία του Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Χάλκης, με το προσωνύμιο ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’

Χάλκη, 27/10/16

Τα προσωνύμια τονίζουν την πολιτισμική και την ιστορική ταυτότητα ενός σχολείου. Τιμούν τους ευεργέτες του τόπου, χωρίς να αφαιρούν τιμή από αυτούς που έχουν συμβάλει με άλλους τρόπους στο παρελθόν στη δημιουργία ή λειτουργία του σχολείου. Σχολεία όπως ‘’Γιάννης Ρίτσος’’, ‘’Γιάννης Σκαρίμπας’’, ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’, ‘’Έλλη Αλεξίου’’, είναι δηλωτικά της προστιθέμενης αξίας μιας προσωνυμίας.

Η αξία μιας προσωνυμίας βρίσκεται και στο ότι μπορεί να συνδυαστεί με πλήθος βιωματικών και διδακτικών δραστηριοτήτων που δίνουν έναν επιπλέον λειτουργικό ρόλο στη σχολική μονάδα. Έτσι, με τη μετονομασία του σχολείου μας σε Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δράσεις που αναφέρονται στη προσωπικότητα του ευεργέτη του νησιού μας (συνεντεύξεις, αναζητήσεις και καταγραφές), να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία του Σωκράτη και του αδελφού του Διογένη Φανουράκη, να ανταλλάξουν επισκέψεις με άλλα σχολεία για γνωριμία των ιστορικών και πολιτιστικών τους στοιχείων, να διοργανώνουν μια επετειακή πολιτιστική εκδήλωση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς όπου θα παρουσιάζουν τις σχετικές τους εργασίες.

Ο Σωκράτης ήταν πάντα ο υποστηρικτής της νεολαίας και των μαθητών της Χάλκης. Υλική και ηθική υποστήριξη. Σε όποια γωνιά του Σχολείου μας και αν κοιτάξεις, βλέπεις προσφορές και ευεργεσίες του. Τα έκανε όλα με μια μόνο προϋπόθεση, να μην αναφέρεται το όνομά του. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που αρκετοί δεν γνωρίζουν το μέγεθος της προσφοράς του. Το ήθος και η ευαισθησία του φαίνεται και απ’ το γεγονός ότι ονόμασε το Ίδρυμα που ο ίδιος ίδρυσε, ως Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, για να τιμήσει, όχι τον ίδιο, αλλά τον ήρωα αδελφό του, τον Διογένη.

Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν και υποστήριξαν, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, στη μετονομασία του σχολείου μας: το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου κ. Β. Καραγιάννη, τον Διευθυντή Β/μιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Ι. Παπαδομαρκάκη, τον Σχολικό Σύμβουλο Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Π. Σπανό, τον Δήμαρχο Χάλκης κ. Μ. Πατρό, το Δημοτικό Συμβούλιο Χάλκης, τη Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Χάλκης και το Δ.Σ του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη.

Ο διευθυντής του

Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’

Βαγγέλης Ηλιάδης