Μνημόσυνα 10 χρόνων Σωκράτη Φανουράκη Χάλκη – Κως , Ιούλιος 2023

Κως 15 Ιουλίου 2023

 

Χάλκη 09 Ιουλίου 2023