Οι Υπότροφοι μας

Σε αυτή την ενότητα οι απόφοιτοι που έλαβαν υποτροφία απο το Ιδρυμα Λοχ. Φανουράκη, μιλάνε για την εμπειρία που είχαν μετά την απόκτηση της υποτροφίας και πώς επηρέασε την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.