Προκήρυξη Προπτυχιακής Υποτροφίας – Χάλκη 2024 -2025

Κάθε χρόνο το «Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη» χορηγεί με επιλογή ΜΙΑ υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, αποκλειστικά  σε αποφοίτους  μαθητές, της Γ’ τάξης Λυκείου του: Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’, οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, στο «Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης»,  έχουν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους και πληρούν τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να ανατρέξουν στον εν λόγω Κανονισμό  που ακολουθεί για να ενημερωθούν για τα  απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής, τα δικαιολογητικά τον τρόπο και χρόνο υποβολής τους.