ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών την 31 Αυγούστου 2020 το ΙΔΡΥΜΑ  ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει  μία(1) θέση   νοσηλευτή/νοσηλεύτριας για την δράση «κατ’ οίκον περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας» στο νησί της  Κω, για για μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης .

Η αίτηση, η πλήρης προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  βρίσκονται αναρτημένα εδώ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις τηλέφωνα  210 7240237 και 210 7249940  από 9:00πμ  έως 15:00μμ.