Το περιοδικό «e-Χάλκe» του Γυμνασίου Χάλκης τώρα κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή

Τα σχολικά προγράμματα συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο βιωματικής μάθησης, καθώς προσφέρουν ολιστική εμπειρία, εμπλέκοντας τους μαθητές συγχρόνως σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά. Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης “Σ. Φανουράκης” ολοκλήρωσε κατά το τρέχον σχολικό έτος δώδεκα (12) προγράμματα πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, τεχνολογικού, ευρωπαϊκού, κοινωνικού ενδιαφέροντος, συνεργάστηκε με τοπικούς και άλλους αρμόδιους φορείς και με σχολεία τόσο της ενδοχώρας όσο και του εξωτερικού.
Ένα από τα σχολικά προγράμματα που ολοκλήρωσαν, επιτυχώς, οι μαθητές του σχολείου της Χάλκης ήταν το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-Χάλκe» magazine. Η υπεύθυνη συντακτική ομάδα, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γυμνασίου Λ..Τ. Χάλκης, κ. Τσατταλιό Νικόλαο και την ευγενική χορηγία του Δήμου Χάλκης, δια της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κατάφερε, να έχει στα χέρια της, εκτός από το ψηφιακό αρχείο, και την έντυπη έκδοση των δύο τευχών του τριμηνιαίου σχολικού περιοδικού.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πηγή: Δημοκρατική Ρόδου

📷Δημοκρατική Ρόδου