Φανουράκεια – Χάλκη 29.10.22

H εκδήλωση στην Χάλκη όπως προβλήθηκε στον Τύπο.