Χρήστος Γιαννούτσος: Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλευρό του δήμου Χάλκης- Αρθρο Ροδιακή 20.01.24

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λοχίας Φανουράκη αντλεί υπερηφάνεια από τον υπότροφό του, τον Χρήστο Γιαννούτσο, ο οποίος με πνεύμα ανταποδοτικότητας στην ιδιαίτερη πατρίδα του [ και σύμφωνα με την  επιθυμία του Ιδρυτή του ΙΛΦ, Σ. Φανουράκη]  και την επιστημονική του προσφορά, αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της εκπαίδευσης στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Ο Χρήστος Γιαννούτσος, καταξιωμένος επαγγελματίας στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας, αφιλοκερδώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εκπαίδευση των κατοίκων της Χάλκης.

Η δράση του Χρήστου Γιαννούτσου, σε συνεργασία με το Δήμο Χάλκης, εστιάζει στην εκμάθηση ξένων γλωσσών μαθητών και ενηλίκων της Χάλκης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά ανεξαρτήτως γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών.

Επιπλέον, η δράση φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επαγγελματική εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των μόνιμων κατοίκων του νησιού με διαδικτυακά μαθήματα γερμανικής γλώσσας στο πεδίο του Τουρισμού, τα οποία θα ξεκινήσουν από τον Φεβρουάριο. Απο από τον Νοέμβριο έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά μαθήματα γερμανικής γλώσσας και για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων «Σωκράτης Φανουράκης».

Οι προσπάθειες αυτές του Χρήστου Γιαννούτσοου αποτελούν παράδειγμα αφιλοκερδούς συμβολής στην κοινωνία και αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαμόρφωση της  ευημερίας και της πρόοδου της Χάλκης.