Νέοι υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 Αθήνα, Τρίτη 24/5/16 Οι επιλεγέντες από το ΔΣ νέοι υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι οι κάτωθι: 1. Ηρακλείδου Σοφία για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2. Κιλιμάτος Ανδρέας για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Delft University στην Ολλανδία 3. Κώστογλου Αρχοντία για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο University of Surrey στην 

Continue Reading