Διορισμός νέων υποτρόφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα, 10 Οκτωβρίου του 2019, παρέλαβε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο εγκρίθηκε ο οριστικός διορισμός των υποτρόφων που είχαν επιλεγεί από το Ίδρυμα με την από 01/06/2019 απόφαση του. Συγχαίρει τους νέους υποτρόφους 

Continue Reading

Παράταση προκήρυξης για τη θέση νοσηλευτή/τριας

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσονται δύο (2) μόνιμες θέσεις νοσηλευτών/νοσηλευτριών για την δράση «Περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας κατ’ οίκον στη Κω».   Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα: Να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να μιλούν και να γράφουν Ελληνικά. Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ νοσηλευτικής. Να είναι κάτοχοι 

Continue Reading