Το Πολιτιστικό Κέντρο «Σωκράτης Φανουράκης», άρχισε να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Σωκράτη Φανουράκη στην οικία του στο νησί. Τέθηκε στην διάθεση των πολιτών της Χάλκης και ειδικότερα των νέων και της τρίτης ηλικίας λειτουργώντας ως χώρος φιλοξενίας για δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015, το «Πολιτιστικό Κέντρο Σωκράτης Φανουράκης» στέγασε τα επιμορφωτικά σεμινάρια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με θεματικές ενότητες που έχουν επιλέξει οι κάτοικοι του νησιού, με πρώτο θέμα την ”Αγωγή Υγείας/Πρώτες Βοήθειες”.

Από τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε νέος κύκλος σεμιναρίων όπως «Ξένες γλώσσες για τον Τουρισμό».

Από τον Απρίλιο του 2015, λειτουργεί (παράλληλα με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που τρέχουν ήδη) και ως χώρος για δωρεάν σεμινάρια στους κατοίκους του νησιού, εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ και προετοιμασία για το πτυχίο ECDL και την παράλληλη απόκτηση του σχετικού διπλώματος.

Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε ο νέος κύκλος μαθημάτων Η/Υ και η ενότητα που διδάσκεται τώρα έχει θέμα το ‘’Internet’’. Διδάσκει όπως κάθε χρόνο ο κ. Σπύρος Καματερός, εξ’ αποστάσεως αυτήν την περίοδο, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα μαθήματα γίνονται κάθε ημέρα (ΔΕ έως ΠΕ, 19.30 – 20.30).