Ολοκληρώθηκε σήμερα την Τρίτη 29/05, η τετραήμερη συνάντηση στην Χάλκη του προγράμματος Erasmus+, Action KA3, ‘’Together Working on Inclusion at School’’.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε), συμμετείχαν οκτώ εκπαιδευτικοί φορείς και σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ελλάδα) και είχε ως αντικείμενο την καταγραφή και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα αποκλεισμού και ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στη συνάντηση αυτή των Ευρωπαϊκών εταίρων, η Ε.ΔΡΑΣ.Ε εκπροσωπήθηκε από δύο σχολεία, το Γυμνάσιο – Λ. Τ. Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ και το 2ο Λύκειο της Κω. Οι συναντήσεις φιλοξενήθηκαν στις τεχνολογικά άρτιες εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου‘’Aretanassa’’, του Πολιτιστικού κέντρου Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ και του Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης.

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε. ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους στη φιλοξενία, τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές της διοργάνωσης.