Βασική αποστολή του Ιδρύματος «Λοχαγού Φανουράκη» είναι η στήριξη ανήμπορων συμπατριωτών μας της τρίτης ηλικίας, στη Κω και τη Χάλκη. Το Ίδρυμα, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει ένα σταθερό πρόγραμμα περίθαλψης ηλικιωμένων και αναξιοπαθούντων κατοίκων στα δύο νησιά, έχει προσλάβει νοσηλευτές οι οποίοι φροντίζουν καθημερινά τους ηλικιωμένους.

Στόχος του Ιδρύματος είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών.

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, για την περίθαλψη της τρίτης ηλικίας το ΙΛΦ έχει δαπανήσει περίπου το ποσό ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ.