ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Κατεβάστε το pdf εδώ ή υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση

ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ προς ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
1Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
2Υπεύθυνη δήλωση
Εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα / διαβατήριο
//

Άλλα προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία επικοινωνίας