Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Κω

Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Κω

...  Η προσωπική μου σχέση .... με τον αείμνηστο Σωκράτη Φανουράκη με έχει κάνει ίσως πιο πλούσιο σε σκέψεις, ίσως πιο πλούσιο σε συναισθήματα αλλά πάνω από όλα με έχει κάνει πιο δυνατό ....στο πώς θα μπορέσεις να υπηρετήσεις μια κοινωνία που έχει ανάγκες ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης...
Ίδρυμα Φανουράκη
3
2019-01-30T17:39:03+02:00
...  Η προσωπική μου σχέση .... με τον αείμνηστο Σωκράτη Φανουράκη με έχει κάνει ίσως πιο πλούσιο σε σκέψεις, ίσως πιο πλούσιο σε συναισθήματα αλλά πάνω από όλα με έχει κάνει πιο δυνατό ....στο πώς θα μπορέσεις να υπηρετήσεις μια κοινωνία που έχει ανάγκες ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης...