Γ. Χατζημάρκος – Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος – Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Η πολύ σημαντική δουλειά που πραγματοποιεί το Ιδρυμα, με μεγάλη σεμνότητα, χωρίς να προβάλλεται ή να διαφημίζεται, αφήνει σε μας τους υπόλοιπους που την συναντάμε το χρέος να την επισημαίνουμε και να δίνουμε τα εύσημα
Ίδρυμα Φανουράκη
1
2019-01-30T17:30:01+02:00
Η πολύ σημαντική δουλειά που πραγματοποιεί το Ιδρυμα, με μεγάλη σεμνότητα, χωρίς να προβάλλεται ή να διαφημίζεται, αφήνει σε μας τους υπόλοιπους που την συναντάμε το χρέος να την επισημαίνουμε και να δίνουμε τα εύσημα